.375 (.376") - 350 Grain Bengal WFNGC (SHIPS FREE)