.404 (.424") - 390 Grain Bengal WFNGC (SHIPS FREE)