.416 (.417") - 400 Grain Bengal LFNGC (SHIPS FREE)