.600 (.621") - 890 Grain Bengal LFNGC (SHIPS FREE)